FAQ: DE MEEST GESTELDE VRAGEN 

There is also a 'Jidokwan Nederland'?

A student of Jidokwan Holland left us, without given any reason why, and did copy us in january 2017. With little amount of knowledge (1th Dan) he did form his own national Jidokwan-organisation 'because of many years of commercial bussiness-experience'. He and his (family) assistents did switch to a German Jidokwan-Taekwondo instructor.

Er bestaat ook een 'Jidokwan Nederland'?

Een student van jidokwan-Holland verliet ons zonder opgave van reden en heeft ons gekopieerd in januari 2017. Hij heeft met geringe kennis (1e Dan) heeft hij een eigen landelijke Jidokwan-stichting opgericht 'vanwege zijn vele jaren commercieel zaken doen'. Hij en zijn (familie) assistenten zijn over gestapt naar een Duitse Jidokwan-Taekwondo leraar.

Waarom maken jullie een scheiding met Taekwondo?

Taekwondo is geen klassieke vechtkunst maar een moderne wedstrijdsport met nieuwe samengestelde stijlvormen, waarin de oorspronkelijke Mudo-filosofie (De Weg van de Krijger) grotendeels verloren is gegaan. Jidokwan Holland kent -en wil- geen enkele moderne Taekwondo invloed (militair, sport, commercie) in haar klassieke vechtkunsten. Zie ook:  The Untold Story en True History of Taekwondo

Er zijn meer Jidokwan-scholen in NL, ook die 'Kwon Bup' aanbieden.

Er zijn in NL enkele andere Jidokwan-Kong Soo Do scholen die echter allen Taekwondo gerelateerd en/of geexamineerd zijn. Hoewel zij ook de naam Kwon Bup hanteren doceren zij geen authentiek Jidokwan - (Manchu) Kwon Bup.  

Jidokwan Holland is de grondlegger van Manchu Kwon Bup in Nederland en beheerst het volledige curriculum van authentiek Kong Soo Do & Kwon Bup, incl. de bijbehorende wapens en Tai Chi.

Jidokwan is een Koreaanse school maar de Martial Arts van Jidokwan zijn dat niet?

Klopt, het betreft een Koreaanse school maar de Martial Arts komen uit China-Mantsjoerije (Kwon Bup) en Okinawa-Japan (Kong Soo Do). 

Zijn jullie een bond? 

Nee, daar zijn er al genoeg van! Aanvankelijk opgericht als een vereniging zijn wij tegenwoordig een samenwerkingsverband: een vriendenkring/platform van leraren, scholen en verenigingen met als doel, zonder winstoogmerk, de klassieke Martial Arts van Jidokwan/Shudokan te behouden. Jidokwan Holland vervult daarbij alleen een coordinerende taak van de zelfstandig opererende scholen en leraren. Wij hebben een gering aantal richtlijnen w.o. exameneisen, die alle leraren na leven.

Wij beoefenen Kong Soo Do en/of Kwon Bup en willen uitwisselen of samenwerken?

Als uw school of de leraar een bewijsbare lijn heeft naar 1 van de Shudokan- of de eerste Koreaanse Kwans en/of 1 van de klassieke Martial Arts beoefend, zodanig gecertificeerd is en Mudo naleeft, dan kan dat. Bij ons ligt wel duidelijk de scheidingslijn tussen klassieke Martial Arts met Mudo-principes en de moderne vechtsporten, zoals Taekwondo of andere hybride systemen.

Wat houdt deelname aan Jidokwan Holland in?

Het gaat ons om uitwisseling en verspreiding van authentiek Kong Soo Do & Kwon Bup. Leerlingen van de deelnemende scholen kunnen participeren aan onze georganiseerde activiteiten en leraren kunnen deelnemen aan de Black-Belt trainingen. Om de vorderingen van student en leraar te noteren wordt een paspoort uitgereikt. Leraren kunnen hun leerlingen voordragen voor een Dan-examen die door gecertificeerde examinatoren worden afgenomen. Black Belts en Dan-dragers worden opgenomen in de JDKHA Black Belts lijst waardoor hun lineage erkend is.

Wat zijn de kosten van deelname?

Er zijn GEEN lidmaatschapkosten voor de scholen, leraren en leerlingen. Per georganiseerd evenement worden de kosten door de deelnemers gemeenschappelijk en kostendekkend opgebracht. Het Jidokwan Holland-paspoort en de diploma's worden tegen kostprijs verstrekt. Slechts voor Gup en Dan-examens zijn kosten verbonden, afhankelijk van welke examinator, lokatie en/of organisatie wordt gekozen.