FAQ: DE MEEST GESTELDE VRAGEN 

Een nieuwe 'Stichting Jidokwan Nederland'?

Met die Taekwondo-bond zijn wij niet verbonden. Zij zijn gerelateerd aan een Duitse Jidokwan-Taekwondo leraar (link), die geen Kong Soo Do noch Kwon Bup doceert.

Er zijn meer Jidokwan-scholen in NL, ook die 'Kwon Bup' aanbieden.

Er zijn in NL enkele andere Jidokwan-Kong Soo Do scholen die echter allen Taekwondo gerelateerd en geexamineerd zijn. Hoewel zij ook de naam Kwon Bup hanteren doceren zij geen authentiek Manchu Kwon Bup.  

Waarom maken jullie een scheiding met Taekwondo?

Taekwondo is geen klassieke vechtkunst maar een moderne wedstrijdsport met nieuwe samengestelde stijlvormen, waarin de oorspronkelijke Mudo-filosofie (De Weg van de Krijger) grotendeels verloren is gegaan. Jidokwan Holland kent -en wil- geen enkele moderne Taekwondo invloed (militair, sport, commercie, politiek) in haar klassieke vechtkunsten. Zie ook: The Untold Story en True History of Taekwondo.

Jidokwan is een Koreaanse school maar de Martial Arts van Jidokwan zijn niet Koreaans?

Klopt, het betreft een Koreaanse school maar de Martial Arts komen uit China-Mantsjoerije (Chuan Fa/Kwon Bup) en Okinawa-Japan (Karate/Kong Soo Do). 

Zijn jullie een bond? 

Nee, daar zijn er al genoeg van!

Aanvankelijk opgericht als een vereniging zijn wij tegenwoordig een samenwerkingsverband: een vriendenkring/platform van leraren, scholen en verenigingen met als doel, zonder winstoogmerk, de klassieke Martial Arts van Jidokwan/Shudokan te behouden. Jidokwan Holland vervult daarbij alleen een coordinerende taak van de zelfstandig opererende scholen en leraren. Wij hebben slechts een aantal richtlijnen w.o. exameneisen.

Wij beoefenen Kong Soo Do en/of Kwon Bup en willen uitwisselen of samenwerken?

Als uw school of de leraar een bewijsbare lijn heeft naar 1 van de Shudokan- of de eerste Koreaanse Kwans en/of 1 van de klassieke Martial Arts beoefend, zodanig gecertificeerd is en Mudo naleeft, dan kan dat. Bij ons ligt wel duidelijk de scheidingslijn tussen klassieke Martial Arts met Mudo-principes en de moderne vechtsporten, zoals Taekwondo of andere hybride systemen zonder Mudo-principes.

Wat houdt deelname aan Jidokwan Holland in?

Het gaat ons om uitwisseling en verspreiding van authentiek Kong Soo Do & Kwon Bup. Leerlingen van de deelnemende scholen kunnen participeren aan onze georganiseerde activiteiten en leraren kunnen deelnemen aan de Black-Belt trainingen. Om de vorderingen van student en leraar te noteren wordt een paspoort uitgereikt. Leraren kunnen hun leerlingen voordragen voor een Dan-examen die door gecertificeerde examinatoren worden afgenomen. Black Belts en Dan-dragers worden opgenomen in de JDKHA Black Belts lijst waardoor hun lineage erkend is.

Wat zijn de kosten van deelname?

Er zijn GEEN lidmaatschapkosten voor de scholen, leraren en leerlingen. Per georganiseerd evenement worden de kosten door de deelnemers gemeenschappelijk en kostendekkend opgebracht. Het Jidokwan Holland-paspoort en de diploma's worden tegen kostprijs verstrekt. Slechts voor Gup en Dan-examens zijn (geringe) kosten verbonden, afhankelijk van welke examinator, lokatie en organisatie wordt gekozen.