Martial Arts zijn populair maar door wildgroei wordt de kwaliteit van leraren en scholen helaas minder. 'Jidokwan', 'Kong Soo Do', 'Kwon Bup' zijn geen beschermde namen. Daar wordt misbruik van gemaakt en onware info gegeven door met name Taekwondo (geexamineerde) scholen. Vraag daarom docenten gerust naar hun Dan-diploma's om te kijken wie hun KSD of KB examinator was (zie ook: onze Black Belt lijst).

En: een 1e Dan (zwarte band) is niets meer dan een 'serieuze beginnend student' en toch zijn er die les gaan geven en zelfs een landelijke organisatie opzetten... Pas vanaf 5e Dan Jidokwan is men een zelfstandig 'instructeur'.

 

 

 

FAQ: DE MEEST GESTELDE VRAGEN 

Een nieuwe stichting 'Jidokwan Nederland'?

Met deze nieuwe Jidokwan 'bond', die ons in 2017 gekopieerd, zijn wij niet verbonden! Het betreft 1 familie in Enschede, onder de vlag van een Duitse Taekwondo-examinator (link), die geen Kong Soo Do of Kwon Bup kent en met een obscure Taekwondo organisatie is verbonden (link). Deze nieuwe NL 'bond' is opgericht door een 1e Dan-student die na 4 jaar studie ons heeft verlaten zonder opgave van reden. Hij claimt onze lijnen met Jidokwan-grootmeesters waar hij nooit mee contact heeft gehad of die hem hebben erkend. Van de behaalde Taekwondo-Dan graden (door Taekwondo-Korea als 'fake' beschouwd) maakt men eigen nep Dan & instructeurs certificaten ('Kong Soo Do Kwon Bup'). Middels films en boeken menen zij KSD & KB te kunnen leren zonder de hulp van een leraar'; onze publikaties staan bij hun op de zwarte lijst.

Er zijn andere Jidokwan-scholen in NL, ook die 'Kwon Bup' aanbieden.

Er zijn in NL enkele andere 'Jidokwan' Kong Soo Do scholen die echter allen Taekwondo gerelateerd of geexamineerd zijn (check de Dan-diploma's van die leraren). Hoewel zij soms ook de naam 'Kwon Bup' hanteren doceren zij geen authentiek Jidokwan-Kwon Bup!

Jidokwan Holland is de grondlegger van Manchu Kwon Bup (van: Yoon Byung-In) in NL.

Ik beoefen 'Jidokwan-Muay Thai'.

Deze school in Enschede is van origine een Kong Soo Do-school die, ondanks dat men het wel beweert, geen authentiek Jidokwan-Kwon Bup doceert maar Indonesisch Kuntao. Muay Thai is aan hun lesprogramma toegevoegd. Muay Thai komt uit Thailand, niet uit Korea, en heeft net als Kuntao niets met authentiek Jidokwan te maken.

Waarom maken jullie een scheiding met Taekwondo?

Wij zijn de voorloper van Taekwondo dat een moderne hybride wedstrijdsport is. Wij leren vechtkunsten met klassieke loopvormen. In Taekwondo, met haar nieuwe stijlvormen, is de Mudo-filosofie grotendeels verloren gegaan. Jidokwan Holland kent, en wil, geen enkele moderne Taekwondo invloed (militair, sport, commercie, politiek) in haar klassieke vechtkunsten. Zie ook: The Untold Story en True History of Taekwondo.

Jidokwan is een Koreaanse school maar de Martial Arts van Jidokwan zijn niet Koreaans?

Klopt, het betreft een Koreaanse school maar de Martial Arts komen uit China-Mantsjoerije (Chuan Fa/Kwon Bup) en Okinawa-Japan (Karate/Kong Soo Do). 

 

Over Jidokwan Holland:

Zijn jullie een bond? 

Nee, daar zijn er al genoeg van! Wij zijn een samenwerkingsverband, platform van leraren, scholen en verenigingen met als doel, zonder winstoogmerk, de klassieke Martial Arts van Jidokwan/Shudokan te behouden. Jidokwan Holland vervult daarbij alleen een coordinerende taak van de zelfstandig opererende scholen en leraren. Wij hebben een beperkt aantal richtlijnen m.b.t. Mudo en exameneisen van authentiek Kong Soo Do-Kwon Bup.

Wij beoefenen Kong Soo Do en/of Kwon Bup en willen uitwisselen of samenwerken?

Als uw school of de leraar een bewijsbare lijn heeft naar 1 van de Shudokan- of de eerste Koreaanse Kwans en/of 1 van de klassieke Martial Arts beoefend, zodanig gecertificeerd is en Mudo naleeft, dan kan dat. Bij ons ligt wel duidelijk de scheidingslijn tussen klassieke Martial Arts met Mudo-principes en de moderne vechtsporten, zoals Taekwondo of andere hybride systemen zonder Mudo-principes.

Wat houdt deelname aan Jidokwan Holland in?

Het gaat ons om uitwisseling en verspreiding van authentiek Kong Soo Do & Kwon Bup. Leerlingen van de deelnemende scholen kunnen participeren aan onze georganiseerde activiteiten en leraren kunnen deelnemen aan de Black-Belt trainingen. Om de vorderingen van student en leraar te noteren wordt een paspoort uitgereikt. Leraren kunnen hun leerlingen voordragen voor een Dan-examen die door gecertificeerde examinatoren worden afgenomen. Black Belts en Dan-dragers worden opgenomen in de JDKHA Black Belts lijst waardoor hun lineage erkend is.

Wat zijn de kosten van deelname?

Er zijn GEEN lidmaatschapkosten voor de scholen, leraren en leerlingen. Per georganiseerd evenement worden de kosten door de deelnemers gemeenschappelijk en kostendekkend opgebracht. Het Jidokwan Holland-paspoort en de diploma's worden tegen kostprijs verstrekt. Zowel wapentraining, zwarte band-training en scheidsrechtercursus zijn gratis (tenzij extra zaalhuur moet worden betaald). Slechts voor Gup- en de internationaal erkende Dan-examens zijn kosten verbonden.


ENGLISH: FAQ ~ DEUTSCH:  FAQ