FAQ: DE MEEST GESTELDE VRAGEN 

Een nieuwe stichting 'Jidokwan Nederland'?

Deze Jidokwan 'bond' heeft ons in 2017 gekopieerd. Het betreft 1 school/1 familie in Enschede, o.l.v. een Duitse Taekwondo-examinator (link), die geen Kong Soo Do of Kwon Bup kent, en met een obscure Taekwondo-organisatie is verbonden (link). De nieuwe NL-bond is opgericht door een 1e Dan-student die ons heeft verlaten zonder opgave van reden. Hij claimt onze lijnen met Jidokwan-grootmeesters waar hij nooit mee contact heeft gehad of die hem hebben erkend. Van de behaalde Taekwondo-Dan graden (door Taekwondo-Korea als nep beschouwd) maakt deze NL bond eigen nep-Dan certificaten ('Kong Soo Do Kwon Bup') en middels films en boeken menen zij KSD & KB te kunnen leren zonder een leraar.

Er zijn meer Jidokwan-scholen in NL, ook die 'Kwon Bup' aanbieden.

Er zijn in NL een paar Jidokwan-Kong Soo Do scholen die echter allen Taekwondo gerelateerd en/of geexamineerd zijn (check de Dan-diploma's van die leraren!) Hoewel zij soms ook de naam 'Kwon Bup' hanteren doceren zij geen authentiek Manchu Kwon Bup!

Waarom maken jullie een scheiding met Taekwondo?

Wij zijn de voorloper van Taekwondo dat geen klassieke vechtkunst maar een moderne hybride wedstrijdsport is met nieuwe samengestelde stijlvormen, waarin de oorspronkelijke Mudo-filosofie grotendeels verloren is gegaan. Jidokwan Holland kent -en wil- geen enkele moderne Taekwondo invloed (militair, sport, commercie, politiek) in haar klassieke vechtkunsten. Zie ook: The Untold Story en True History of Taekwondo.

Jidokwan is een Koreaanse school maar de Martial Arts van Jidokwan zijn niet Koreaans?

Klopt, het betreft een Koreaanse school maar de Martial Arts komen uit China-Mantsjoerije (Chuan Fa/Kwon Bup) en Okinawa-Japan (Karate/Kong Soo Do). 

Ik beoefen 'Jidokwan-Muay Thai'.

Muay Thai komt uit Thailand, niet uit Korea, en heeft niets met de Jidokwan te maken.

Zijn jullie een bond? 

Nee, daar zijn er al genoeg van! Aanvankelijk opgericht als een vereniging zijn wij tegenwoordig een samenwerkingsverband: een vriendenkring/platform van leraren, scholen en verenigingen met als doel, zonder winstoogmerk, de klassieke Martial Arts van Jidokwan/Shudokan te behouden. Jidokwan Holland vervult daarbij alleen een coordinerende taak van de zelfstandig opererende scholen en leraren. Wij hebben slechts een aantal richtlijnen w.o. exameneisen.

Wij beoefenen Kong Soo Do en/of Kwon Bup en willen uitwisselen of samenwerken?

Als uw school of de leraar een bewijsbare lijn heeft naar 1 van de Shudokan- of de eerste Koreaanse Kwans en/of 1 van de klassieke Martial Arts beoefend, zodanig gecertificeerd is en Mudo naleeft, dan kan dat. Bij ons ligt wel duidelijk de scheidingslijn tussen klassieke Martial Arts met Mudo-principes en de moderne vechtsporten, zoals Taekwondo of andere hybride systemen zonder Mudo-principes.

Wat houdt deelname aan Jidokwan Holland in?

Het gaat ons om uitwisseling en verspreiding van authentiek Kong Soo Do & Kwon Bup. Leerlingen van de deelnemende scholen kunnen participeren aan onze georganiseerde activiteiten en leraren kunnen deelnemen aan de Black-Belt trainingen. Om de vorderingen van student en leraar te noteren wordt een paspoort uitgereikt. Leraren kunnen hun leerlingen voordragen voor een Dan-examen die door gecertificeerde examinatoren worden afgenomen. Black Belts en Dan-dragers worden opgenomen in de JDKHA Black Belts lijst waardoor hun lineage erkend is.

Wat zijn de kosten van deelname?

Er zijn GEEN lidmaatschapkosten voor de scholen, leraren en leerlingen. Per georganiseerd evenement worden de kosten door de deelnemers gemeenschappelijk en kostendekkend opgebracht. Het Jidokwan Holland-paspoort en de diploma's worden tegen kostprijs verstrekt. Zowel wapentraining, zwarte band-training en scheidsrechtercursus zijn gratis (tenzij extra zaalhuur moet worden betaald). Slechts voor Gup- en de internationaal erkende Dan-examens zijn kosten verbonden.